Potrzebujesz audytu nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym? Rezerwuj online

Odbiór domu - odbiór przez nadzór oraz odbiór przez dewelopera

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera w kupnie nieruchomości?

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy
Oddzwaniamy w kilka minut!

2021-10-20 (aktualizacja: 2022-03-14)

W artykule przekazujemy informacje związane z odbiorem domu, a dokładniej odbiorem przez nadzór oraz odbiorem przez dewelopera.

Zanim rozpoczniemy użytkowanie nowo wybudowanego domu konieczne jest dopełnienie formalności dotyczących jego odbioru.

Odbiór domu od dewelopera

Przeprowadzenie technicznego odbioru domu możliwe jest po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na jego użytkowanie. O jego terminie nabywca powiadamiany jest przez dewelopera ze stosownym wyprzedzeniem w formie określonej w umowie deweloperskiej, najczęściej drogą pocztową oraz elektroniczną. Odbiór techniczny służy sprawdzeniu zgodności zrealizowanych prac z dokumentacją umowną, a także z prawem budowlanym i normami. Udział w nim bierze nabywca, przedstawiciel dewelopera, a często też reprezentant generalnego wykonawcy. Z perspektywy kupującego dokładne sprawdzenie budynku pod względem technicznym będzie miało ogromne znaczenie - wykryte podczas odbioru i wpisane do sporządzanego w jego trakcie protokołu usterki, które zostaną uznane za zasadne, deweloper będzie zobowiązany naprawić zgodnie z regulacjami ustawy deweloperskiej. Dlatego też dobrze jest skorzystać podczas odbioru z pomocy inżyniera lub inspektora, dla którego szczegółowe sprawdzenie wszystkich technicznych kwestii nie będzie stanowiło problemu. Kontroli wymagają przede wszystkim tynki, wylewki, piony i poziomy, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje, a także elewacja oraz dach. Jej przeprowadzenie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, w tym znajomości obowiązujących norm budowlanych i dopuszczalnych przez nie odchyłek. Warto też rozważyć przeprowadzenie badania budynku przy użyciu kamery termowizyjnej, dzięki któremu wykryć można niewidoczne usterki, takie jak między innymi mostki termiczne lub wycieki bądź zawilgocenia. Należy dopilnować wpisania wszystkich usterek do protokołu odbioru.

Warto pamiętać o tym, że naprawy usterek, które nie zostały wykryte w trakcie odbioru, można dochodzić od dewelopera w ramach rękojmi, która dla nieruchomości obowiązuje przez pięć lat od daty wydania przedmiotu umowy.

Odbiór domu przez nadzór budowlany

W przypadku samodzielnej realizacji prac budowlanych po ich zakończeniu konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgłoszenia można dokonać osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie. Nadzór ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu wobec rozpoczęcia użytkowania budynku.

Do zgłoszenia dołączyć należy:

 1. Dziennik budowy,
 2. Projekt techniczny,
 3. Kopie rysunków stanowiące część zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami i opisem - w przypadku dokonania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu,
 4. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 5. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli ma ono wpływ na właściwą eksploatację budynku,
 6. Protokół odbioru instalacji gazowej, jeżeli jest w budynku,
 7. Protokół odbioru pionów wentylacyjnych oraz kominów spalinowych,
 8. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (kanalizacyjnych, elektrycznych oraz wodnych) bądź umowy zawarte z dostawami mediów,
 9. Dokumentację geodezyjną, przygotowaną przez uprawnionego geodetę. 

Jeżeli urząd nie będzie miał zastrzeżeń do złożonego zawiadomienia, wówczas zostanie ono przyjęte tzw. milczącą zgodą i możliwe będzie rozpoczęcie użytkowania budynku. 


pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Zostaw nam swój numer i rozpocznij 60 sekundowy quiz

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera w kupnie nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera w kupnie nieruchomości?

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy
Oddzwaniamy w kilka minut!

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość?

Chcesz sprawdzić stan prawny lub techniczny nieruchomości?
Zostaw numer, a my oddzwonimy.

Oddzwaniamy w kilka minut!

Nasze darmowe poradniki

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera w kupnie nieruchomości?

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy
Oddzwaniamy w kilka minut!